Skip to main content
  • Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Kim Động - Nhìn lại 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (17/01/2022)

    Thực hiện theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng các cấp; Kế hoạch số 102-KH/HU ngày 17/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025.


  • Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên dự phiên tòa rút kinh nghiệm tại một số Tòa án huyện, thị xã (04/01/2022)


  • Trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại tại Tòa án và những lợi ích cho xã hội (04/01/2022)


  • Chi bộ Tòa Dân sự kết nạp Đảng viên mới (11/11/2021)


  • Tòa án nhân dân huyện Phù Cừ hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09-11-2021 (09/11/2021)


  • Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao giải Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 (28/10/2021)


cdscv