Loading...
Skip to main content

Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Kim Động - Nhìn lại 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(17/01/2022 16:24)

Thực hiện theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng các cấp; Kế hoạch số 102-KH/HU ngày 17/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội chi bộ đã thông qua Nghị quyết của Chi bộ với các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác cụ thể: Giải quyết, xét xử án hình sự từ 98% trở lên; các vụ việc dân sự (bao gồm các tranh chấp và các yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thơng mại, lao động) từ 90% trở lên và các vụ án Hành chính từ 85% trở lên; phấn đấu 100% các bản án, quyết định của Toà án được ban hành trong thời hạn luật định; đảm bảo ra quyết định thi hành án phạt tù đúng thời hạn đối với 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; tỷ lệ các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán đạt mức thấp nhất; các bản án, quyết định đều được đăng trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao; mỗi Thẩm phán ít nhất trong năm công tác phải tổ chức được 01 phiên tòa rút kinh nghiệm và khắc phục triệt để việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án thiếu căn cứ, không để án quá thời hạn, án tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự.

Sau 02 năm thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ, trên cơ sở đoàn kết nhất trí, sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, người lao động do đó chi bộ Tòa án nhân dân huyện đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác, góp phần xây dựng hệ thống Tòa án chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

1. Một số kết quả đạt được của Tòa án nhân dân huyện Kim Động.

Công tác xét xử, giải quyết các vụ, việc thuộc thẩm quyền, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và công bố bản án.

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021, Tòa án nhân dân huyện Kim Động đã giải quyết, xét xử 575 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 92%. Trong đó có 125 vụ án hình sự; 60 vụ, việc dân sự; 330 vụ, việc hôn nhân và gia đình; kinh doanh thương mại 12 vụ; áp dụng biện pháp hành chính tại Tòa án 10 việc; đồng thời đã ban hành 225 quyết định thi hành án; công bố được 280 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật và tổ chức được 08 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nhìn chung công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự đã đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Việc tranh tụng tại phiên tòa được chú trọng theo hướng thực chất, không hạn chế thời gian tranh tụng, tôn trọng và đảm bảo cho các bên tham gia tố tụng đưa ra chứng cứ và trình bày hết các ý kiến của mình; hình phạt áp dụng đối với các bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng và phòng chống tội phạm.

Việc giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, hành chính: Tòa án nhân dân huyện làm tốt việc hướng dẫn các đương sự thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ; đồng thời, chủ động xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật tố tụng, tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết tốt vụ án; chú trọng công tác hòa giải, tổ chức đối thoại nhằm đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời, góp phần củng cố sự đoàn kết trong nhân dân. Áp dụng đúng và kịp thời biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhằm đưa các đối tượng đủ điều kiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Công tác công khai bản án, quyết định được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm của Thẩm phán, tạo điều kiện để nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án. Bên cạnh đó việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm giúp các Thẩm phán nâng cao kỹ năng điều hành phiên tòa góp phần nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án đáp ứng được yêu cầu về cải cách tư pháp.

Các mặt công tác khác

Về công tác thi đua - khen thưởng: Tòa án nhân dân huyện đã phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua với những nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các phong trào thi đua đều gắn với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Công tác khen thưởng đảm bảo thực hiện nguyên tắc kịp thời, dân chủ, công khai, đúng người, đúng thành tích, theo trình tự, thủ tục và hồ sơ quy định. Năm 2020, đơn vị được Hội đồng thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hưng Yên suy tôn là đơn vị xuất sắc và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua Tòa án nhân dân và năm 2021 đơn vị được công nhận đạt Tập thể Lao động xuất sắc được Chánh án Tòa án nhân dân tặng Bằng khen cho hoạt động công tác chuyên môn và được tặng Bằng khen do đạt thành tích xuất sắc trong việc triển khai và thực hiện Luật hòa giải và đối thoại tại Tòa án, 01 cá nhân được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Bằng khen.

C:\Users\Asus\Desktop\_cs_groups_all_content_documents_tinbai_yw5k_mtu5__edisp__export_TAND159347_1_190842-05.jpg

Tòa án nhân dân huyện Kim Động nhận Cờ thi đua Tòa án nhân dân tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021 Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hưng Yên

Về công tác triển khai và thi hành Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thi hành Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án. Để có thể tuyển chọn Hòa giải viện, Tòa án đã triển khai thực hiện thông báo về việc tuyển chọn Hòa giải viên gửi đến các cơ quan và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng thời thông báo trên Đài truyền thanh huyện. Sau khi triển khai đã tuyển chọn được 05 hòa giải viên đều là những người có kiến thức pháp luật, có kinh nghiệm công tác và hiểu biết xã hội, đáp ứng tốt các yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra. Kể từ khi trển khai và thực hiện Luật giải và đối thoại đến ngày 30/12/2021, Tòa án đã chuyển 50 vụ việc dân sự sang giải quyết theo thủ tục hòa giải, đối thoại. Các Hòa giải viên đã tiến hành hòa giải thành 43 vụ việc, hòa giải không thành 07 vụ việc. Hoạt động hòa giải đã giúp cho việc giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí cho đương sự và giảm tải một phần công việc cho Tòa án.

Về công tác Hội thẩm nhân dân: Năm 2021 là năm chuyển tiếp giữa 2 nhiệm kỳ Hội thẩm nhân dân huyện. Tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa XXIII đã bầu ra 16 Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngay sau khi được bầu, Đoàn Hội thẩm đã kiện toàn chức danh Trưởng đoàn và Phó trưởng đoàn để điều hành các công việc chung. Tòa án nhân dân huyện đã phối hợp với Toà án nhân dân tỉnh tổ chức 01 đợt tập huấn cho các hội thẩm tham gia lần đầu nhằm kịp thời trang bị về kiến thức pháp luật và kỹ năng xét xử. Các Hội thẩm khi được mời tham gia xét xử đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia ý kiến vào việc giải quyết vụ án, góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo được tính độc lập khi xét xử. Việc phân công Hội thẩm tham gia xét xử được tiến hành luân phiên, phù hợp với năng lực, sở trường công tác của từng Hội thẩm

C:\Users\Asus\Desktop\IMG_20220112_154654.jpg

Hội nghị bầu Trưởng đoàn, phó trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trong công tác xây dựng Đảng, chi bộ luôn tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 01 - KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Chi bộ. Trong năm công tác 2020, chi bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động công nhận chi bộ đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc và nhiệm và năm 2021 được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen.

2. Một số bài học kinh nghiệm.

Để đạt được những thành tích nêu trên, chi bộ Tòa án nhân dân huyện đưa ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, trong toàn bộ hoạt động của mình, Tòa án nhân dân huyện luôn nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ thiêng liêng cao quý của mình là “cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”. Tòa án với nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Thông qua các hoạt động trong công tác thực tiễn, Tòa án đã góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm

Hai là, xuất phát từ thực tiễn, nhận thức đúng đắn tình hình thực tế của đơn vị đó là không ngừng học tập, nghiên cứu các quy định của Đảng, các chủ trương chính sách của Nhà nước trên cơ sở đó vận dụng đường lối, chủ trương chung vào từng trường hợp cụ thể để có giải pháp phù hợp.

Ba là, thấm nhuần quan điểm “Dân là gốc” quán triệt và thực hiện phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả hoạt động của Tòa án.

Bốn là, thường xuyên có sự phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương trong quá trình triển khai các mặt hoạt động của Tòa án.

Năm là, các Thẩm phán luôn nghiêm túc thực hiện tốt Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán và Chỉ thị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong Tòa án nhân dân khi thực hiện công vụ cũng như trong các lĩnh vực khác.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ của Tòa án nhân dân huyện Kim Động trong thời gian tới

Để xây dựng Tòa án xứng đáng là biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin là tầm nhìn, mục tiêu chiến lược đồng thời là mong ước và động lực của cả hệ thống Tòa án nói chung. Trong thời gian tới, để góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược nêu trên, Tòa án nhân dân huyện xác định việc tiếp tục thực hiện 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử Tòa án nhân dân tối cao ban hành là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Xây dựng Tòa án nhân dân huyện theo hướng chuyên nghiệp, từng bước hiện đại với phương châm phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Đảm bảo hoạt động của Tòa án công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Kết hợp hài hòa giữa hoạt động quản lý điều hành hoạt động nội bộ của Tòa án với các hoạt động tố tụng trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận công lý; kế thừa truyền thống, thành tựu trước đây; khắc phục những hạn chế, khó khăn phát sinh từ thực tiễn; quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao trong việc thống nhất nhận thức, phương châm hành động, làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong mục tiêu chiến lược của Tòa án nhân dân tối cao về sự cần thiết phải đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. 

Nhìn lại qua 02 năm thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với nhiều thành tựu rất đáng tự hào, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện sẽ luôn đoàn kết, nhất trí, nỗ lực không ngừng để tiếp tục vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trần Ngọc Huy – Tòa án nhân dân huyện Kim Động


Các tin khác

Lượt xem: 908
cdscv