Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ:Số 19, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại:0221.3550.511
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

cdscv