Loading...
Skip to main content

Tin hoạt động TAND Tối cao

Khai mạc Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Lào-Việt Nam-Campuchia lần thứ 6 (10/08/2022)

Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Hội nghị là sự kiện thể hiện sự nỗ lực của Tòa án 3 nước trong việc thực hiện cam kết phòng, chống tội phạm; là cơ hội để Tòa án 3 nước, đặc biệt là Tòa án các tỉnh biên giới đánh giá những thành tựu đạt được, một số khó khăn và trao đổi về cách thức, biện pháp để không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác.

Tin xét xử

Tòa dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm (08/07/2022)

Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp; Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của TANDTC về công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; với mục tiêu nâng cao kỹ năng, chất lượng tổ chức phiên tòa của Thẩm phán và nâng cao kỹ năng, chất lượng kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên theo yêu cầu cải cách tư pháp.

cdscv