Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 23 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
15 Vũ Thị Kim Ngân - "Mua bán trái phép chất ma túy" TAND Tỉnh Hưng Yên 08/10/2018 00:00
16 Nguyễn Huy Đạt - "Mua bán trái phép chất ma túy" TAND Tỉnh Hưng Yên 04/10/2018 00:00
17 Vương Hồng Lĩnh - "Tàng trữ trái phép chất ma túy" TAND Tỉnh Hưng Yên 04/10/2018 00:00
18 Ngô Duy Phượng cùng đồng bọn - "Lạm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" TAND Tỉnh Hưng Yên 03/10/2018 00:00
19 Đỗ Xuân Mạnh cùng đồng bọn - Đánh bạc TAND Tp. Hưng Yên 28/11/2017 10:42
20 Trần Đình Thuận - Giết người TAND Tp. Hưng Yên 24/11/2017 00:00
21 Nguyễn Quang Bằng và đồng bọn - Giết người TAND Tp. Hưng Yên 23/11/2017 00:00
cdscv