Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 18 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Lê Đức Khánh - UBND huyện Văn Giang TAND Tỉnh Hưng Yên 31/10/2018 00:00
2 Lê Viết Dũng - UBND huyện Văn Giang TAND Tỉnh Hưng Yên 31/10/2018 00:00
3 Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch UBND huyện Văn Giang TAND Tỉnh Hưng Yên 31/10/2018 00:00
4 Trần Thị Hoài Thu - "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" TAND Tỉnh Hưng Yên 25/10/2018 00:00
5 NH TMCP Sài Gòn Thường Tín - Lê Huy Cân TAND Tỉnh Hưng Yên 17/10/2018 00:00
6 Đặng Mỹ Chánh, Đặng Thị Xuân Suối - "Giết người" TAND Tỉnh Hưng Yên 17/10/2018 00:00
7 NH NN&PTNT - Trần Đình Đại TAND Tỉnh Hưng Yên 16/10/2018 00:00
cdscv