Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 25 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Đỗ Thị Tuyến - Phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" TAND Tỉnh Hưng Yên 28/03/2019 13:46
2 Nguyễn Văn Thính - Phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" TAND Tỉnh Hưng Yên 22/03/2019 13:45
3 Trần Văn Nam - Phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" TAND Tỉnh Hưng Yên 21/03/2019 13:44
4 Lương Văn Nhân - Phạm tội "Giết người" TAND Tỉnh Hưng Yên 19/03/2019 13:44
5 Dương Văn Lý - Phạm tội "Giết người" TAND Tỉnh Hưng Yên 14/03/2019 13:43
6 Hà Thị Hảo, Nguyễn Văn Huy - Phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" TAND Tỉnh Hưng Yên 13/03/2019 13:41
7 Lò Văn Kim - Phạm tội 'Giết người" TAND Tỉnh Hưng Yên 07/03/2019 11:12
cdscv