Loading...
Skip to main content

Lịch công tác của lãnh đạo TAND tỉnh Hưng Yên tuần 4 tháng 10 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO TAND TỈNH HƯNG YÊN

Tuần 4 Tháng 10 năm 2018

Thứ /Ngày

Buổi

Đ/c Lê Văn Tuấn

Chánh án

Đ/c Nguyễn Văn Hoan

Phó Chánh án

Đ/c Nguyễn Văn Biểu

Phó Chánh án

Thứ hai

22/10/2018

Sáng

Học lớp Cập nhật kiến thức tại Tỉnh ủy

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Chiều

Học lớp Cập nhật kiến thức tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

23/10/2018

Sáng

Học lớp Cập nhật kiến thức tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Xét xử tại cơ quan

Chiều

Học lớp Cập nhật kiến thức tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

24/10/2018

Sáng

Học lớp Cập nhật kiến thức tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Học lớp Cập nhật kiến thức tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

25/10/2018

Sáng

Học lớp Cập nhật kiến thức tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Học lớp Cập nhật kiến thức tại Tỉnh ủy

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Thứ sáu

26/10/2018

Sáng

Học lớp Cập nhật kiến thức tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Xét xử tại cơ quan

Chiều

Học lớp Cập nhật kiến thức tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan


cdscv