Skip to main content

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2018

imageTÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

image

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10 NĂM 2018

STT

Ngày tháng

Lãnh đạo

Thư ký

Địa điểm

Ghi chú

1

04/10/2018

Lê Văn Tuấn

Chánh án TAND tỉnh

Trịnh Thị Chung

Phòng tiếp dân – TAND tỉnh Hưng Yên

 

2

11/10/2018

Nguyễn Văn Hoan

Phó Chánh án TAND tỉnh

Trịnh Thị Chung

Phòng tiếp dân – TAND tỉnh Hưng Yên

 

3

18/10/2018

Nguyễn Văn Biểu

Phó Chánh án TAND tỉnh

Trịnh Thị Chung

Phòng tiếp dân – TAND tỉnh Hưng Yên

 

4

25/10/2018

Nguyễn Văn Hoan

Phó Chánh án TAND tỉnh

Trịnh Thị Chung

Phòng tiếp dân – TAND tỉnh Hưng Yên

 

5

01/11/2018

Nguyễn Văn Biểu

Phó Chánh án TAND tỉnh

Trịnh Thị Chung

Phòng tiếp dân – TAND tỉnh Hưng Yên

 


cdscv