Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Thẩm phán Trung cấp - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Mỹ Hào

Image
Trần Văn Thưởng
Năm sinh: 1962
Quê quán: Đa Lộc - Ân Thi - Hưng YênThẩm phán Trung cấp - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Phù Cừ

Image
Vũ Thị Nga
Năm sinh: 1968
Quê quán: Tống Trân - Phù Cừ - Hưng YênThẩm phán Trung cấp - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Ân Thi

Image
Trần Ngọc Lâm
Năm sinh: 1975
Quê quán: Song Mai - Kim Động - Hưng YênThẩm phán Trung cấp - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu

Image
Phạm Thế Phương
Năm sinh: 1974
Quê quán: Bình Kiều - Khoái Châu - Hưng YênThẩm phán Trung cấp - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ

Image
Nguyễn Trung Kiên
Năm sinh: 1968
Quê quán: Trung Nghĩa - Tp Hưng Yên - Hưng YênThẩm phán Trung cấp - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Văn Lâm

Image
Trần Hoàng Lâm
Năm sinh: 1968
Quê quán: Thị xã Sơn Tây - Hà NộiThẩm phán Trung cấp - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tiên Lữ

Image
Đoàn Ngọc Thanh
Năm sinh: 1960
Quê quán: Hải Triều - Tiên Lữ - Hưng YênThẩm phán Trung cấp - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Kim Động

Image
Nguyễn Tuấn Hưng
Năm sinh: 1962
Quê quán: Ngọc Thanh - Kim Động - Hưng YênThẩm phán Trung cấp - Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hưng Yên

Image
Vũ Công Lợi
Năm sinh: 1961
Quê quán: Quang Hưng - Phù Cừ - Hưng YênThẩm phán Trung cấp - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Văn Giang

Image
Phan Thị Bích Thủy
Năm sinh: 1974
Quê quán: Sơn Phố - Hương Sơn - Hà Tĩnhcdscv