Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Thẩm phán Trung cấp - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Văn Lâm

Image
Trần Hoàng Lâm
Năm sinh: 1968
Quê quán: Thị xã Sơn Tây - Hà NộiThẩm phán Trung cấp - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tiên Lữ

Image
Nguyễn Minh Ngọc
Năm sinh: 1974
Quê quán: Lam Sơn -TP. Hưng Yên - Hưng YênThẩm phán Trung cấp - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Phù Cừ

Image
Trần Đình Hiền
Năm sinh: 1965
Quê quán: Chu Nghĩa - Tiên Lữ - Hưng YênThẩm phán Trung cấp - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ

Image
Nguyễn Trung Kiên
Năm sinh: 1968
Quê quán: Trung Nghĩa - Tp Hưng Yên - Hưng YênThẩm phán Trung cấp - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Ân Thi

Image
Nguyễn Đồng Dực
Năm sinh: 1974
Quê quán: Hiến Nam - TP Hưng Yên - Hưng YênThẩm phán Trung cấp - Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào

Image
Trần Ngọc Lâm
Năm sinh: 1975
Quê quán: Song Mai - Kim Động - Hưng YênThẩm phán Trung cấp - Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hưng Yên

Image
Vũ Thị Kim Anh
Năm sinh: 1974
Quê quán: Cẩm Xá - Mỹ Hào - Hưng YênThẩm phán Trung cấp - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu

Image
Phạm Thế Phương
Năm sinh: 1974
Quê quán: Bình Kiều - Khoái Châu - Hưng YênThẩm phán Trung cấp - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Kim Động

Image
Lê Quốc Huy
Năm sinh: 1971
Quê quán: Dạ Trạch - Khoái Châu - Hưng YênThẩm phán Trung cấp - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Văn Giang

Image
Phan Thị Bích Thủy
Năm sinh: 1974
Quê quán: Sơn Phố - Hương Sơn - Hà Tĩnhcdscv