Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Tỉnh Ủy viên - Bí Thư Ban cán sự Đảng - Thẩm phán Cao câp - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên

Image
Lê Văn Tuấn
Năm sinh: 1965
Quê quán: Long Hưng - Văn Giang - Hưng YênPhó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Image
Nguyễn Văn Biểu
Năm sinh: 1969
Quê quán: Minh Lộc - Hậu Lộc - Thanh HóaPhó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Image
Nguyễn Văn Hoan
Năm sinh: 1962
Quê quán: Nghĩa Hiệp - Yên Mỹ - Hưng Yêncdscv