Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Tỉnh Ủy viên - Bí Thư Ban cán sự Đảng - Thẩm phán Cao câp - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên

Image
Lê Văn Tuấn
Năm sinh: 1965
Quê quán: Long Hưng - Văn Giang - Hưng YênPhó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Image
Nguyễn Văn Biểu
Năm sinh: 1969
Quê quán: Minh Lộc - Hậu Lộc - Thanh HóaPhó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Image
Nguyễn Văn Hoan
Năm sinh: 1962
Quê quán: Nghĩa Hiệp - Yên Mỹ - Hưng YênThẩm phán Trung cấp - Trưởng phòng TCCB - TTr & TĐKT

Image
Đặng Đình Lực
Năm sinh: 1972
Quê quán: Nguyên Hòa - Phù Cừ - Hưng YênThẩm phán Trung cấp - Chánh Tòa Hình sự

Image
Vũ Thị Thu Hà
Năm sinh: 1972
Quê quán: Minh Tân - Kinh Môn - Hải DươngThẩm phán Trung cấp - Chánh Tòa Dân Sự

Image
Vũ Thị Kim Anh
Năm sinh: 1974
Quê quán: Cẩm Xá - Mỹ Hào - Hưng YênThẩm phán Trung cấp - Chánh Tòa Hành Chính

Image
Trần Đình Hiền
Năm sinh: 1965
Quê quán: Trung Nghĩa - Tp Hưng Yên - Hưng YênTrưởng phòng KTNV&THA

Image
Nguyễn Viết Thủy
Năm sinh: 1961
Quê quán: Phan Sào Nam - Phù Cừ - Hưng YênThẩm phán Trung cấp - Chánh Văn phòng

Image
Vũ Thành Long
Năm sinh: 1975
Quê quán: TT Yên Mỹ - Yên Mỹ - Hưng Yêncdscv