Loading...
Skip to main content
Giới thiệu tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên

Giới thiệu tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên

img

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TÒA ÁN NHAN DÂN HAI CẤP TỈNH HƯNG YÊN

Hưng Yên nằm trong khu vực châu thổ Sông Hồng, là cái nôi của sự phát triển văn hóa lâu đời, đất đai phì nhiêu, màu mỡ, nhân dân lao động cần cù sáng tạo, có nhiều sản vật quý như nhãn lồng Hưng Yên, gà Đông Cảo.

Hưng Yên có lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm rất oanh liệt. Từ đời Đinh, Lý, Lê, Trần trên đất Hưng Yên đã diễn ra nhiều trận chiến đấu chống xâm lược đã được ghi vào lịch sử dân tộc như một trang chói lọi: Tây Kết, Hàm Tử, ... và lịch sử cũng đã sản sinh ra những con người lỗi lạc mà tên tuổi của họ đã làm rạng rỡ non sông như: Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão.

Tự hào về đất và người Hưng Yên, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hưng Yên luôn đoàn kết, hăng hái vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần làm đẹp truyền thống lịch sử tỉnh nhà.

Cùng với sự ra đời và phát triển của hệ thống Tòa án Việt Nam, lịch sử Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hưng Yên được hình thành và phát triển trải qua ba giai đoạn:

Giai đoạn thứ nhất từ khi mới thành lập đến trước khi sáp nhập tỉnh Hưng Yên và Hải Dương vào tháng 01- 1968.

Giai đoạn thứ hai từ khi sát nhập tỉnh tháng 1 năm 1968 đến tháng 01- 1997 là thời kỳ hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên sáp nhập thành tỉnh Hải Hưng, là Toà án nhân dân tỉnh Hải Hưng.

Trong hai giai đoạn này dù là chiến tranh chống giặc ngoại xâm hay trong hoà bình xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, Toà án các cấp của tỉnh nhà luôn tích cực chủ động phối hợp cùng các cơ quan bảo vệ pháp luật của nhà nước nói chung và của tỉnh nói riêng trong việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự trị an, an toàn xã hội góp phần xứng đáng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc đồng thời kiên trì phấn đấu xây dựng hệ thống Tòa án nhân dân không ngừng trưởng thành về mọi mặt được Đảng và nhân dân tin tưởng.

Giai đoạn thứ ba từ tháng 1 năm 1997 đến nay, cùng với sự kiện chia tách tỉnh Hải Hưng thành hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên; Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên được tái lập phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn về tổ chức cũng như­ về cơ sở vật chất; cán bộ thiếu, trình độ lại bất cập, cơ sở vật chất thiếu thốn, 04 đơn vị cấp huyện và Toà án tỉnh chưa có trụ sở làm việc phải đi làm việc nhờ trụ sở, 06 đơn vị còn lại cũng trong tình trạng trụ sở không còn đáp ứng được yêu cầu cần phải cải tạo nâng cấp, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo của Toà án nhân dân tối cao, của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân hai cấp tỉnh HưngYên đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, chủ động và linh hoạt bố trí địa điểm làm việc và địa điểm xét xử, tận dụng mọi điều kiện trang thiết bị và cơ sở vật chất, bắt tay ngay vào hoạt động xét xử.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, cùng toàn Đảng, toàn dân tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, X, XI, XII của Đảng về cải cách Tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hưng Yên bao gồm Tòa án nhân dân tỉnh và 10 tòa án cấp huyện, Thành phố với tổng số 134 cán bộ công chức, trong đó có 50 thẩm phán và 66 thư ký. Toàn hệ thống luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và nhân dân giao phó, kịp thời đưa ra xét xử nhiều vụ án dân sự, hình sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại, đúng pháp luật, bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân, giữ gìn được sự đoàn kết nội bộ nhân dân, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Bên cạnh việc xét xử, công tác thi hành án hình sự, xét giảm án, đặc xá luôn được thi hành đúng pháp luật. Đặc biệt có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát kịp thời đưa ra xét xử những vụ án lớn, trọng điểm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đã góp phần bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, duy trì ổn định trật tự an toàn xã hội. Thông qua công tác xét xử tại Tòa án và tổ chức các phiên tòa lưu động tại địa phương đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trong quần chúng nhân dân.

Đứng trước những những yêu cầu của nhiệm vụ mới, Toà án nhân dân hai cấp tỉnh HưngYên đã phát huy truyền thống vẻ vang đoàn kết nhất trí, đồng sức, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn thử thách, toàn thể cán bộ, công chức không ngừng trau dồi kiến thức pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “ Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” và “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân”, dũng cảm đấu tranh bảo vệ sự thật, bảo vệ lẽ phải và sự công bằng của pháp luật, vững vàng, kiên định trong mọi tình huống, nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, xây dựng tập thể, cơ quan, đơn vị ngành trong sạch, vững mạnh, thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định an ninh - chính trị nhất là an ninh nông thôn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, khẳng định và ngày càng xứng đáng với vai trò trung tâm của hệ thống cơ quan Tư pháp mà Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị đã xác định.

img


cdscv