Loading...
Skip to main content

Tòa dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

(08/07/2022 08:49)

Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp; Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của TANDTC về công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; với mục tiêu nâng cao kỹ năng, chất lượng tổ chức phiên tòa của Thẩm phán và nâng cao kỹ năng, chất lượng kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên theo yêu cầu cải cách tư pháp.

Được sự nhất trí của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên, trên cơ sở lựa chọn, đăng ký của Thẩm phán, ngày 06/7/2022, Tòa Dân sự - Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phối hợp cùng Phòng 9 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên tòa để rút kinh nghiệm xét xử vụ án dân sự sơ thẩm tranh chấp về tranh chấp quyền sử dụng đất; hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thừa kế tài sản.

Hội đồng xét xử xử gồm có ông Hoàng Hữu Tăng (Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa), các Hội thẩm nhân dân gồm có (ông Lê Văn Nguyên và ông Hoàng Xuân Trường), Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Anh.

Dự và theo dõi phiên tòa đồng chí Nguyễn Văn Biểu – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Phương - Trưởng phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án cùng các đồng chí Thẩm tra viên, Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thư ký và kiểm tra viên.

Đây là vụ án tranh chấp có nhiều mối quan hệ tranh chấp khách nhau, nhiều người tham gia tố tụng nhưng phần tranh luận giữa các đương sự được Thẩm phán chủ tọa phiên tòa điều hành khoa học, công khai, dân chủ và bình đẳng. Người thừa kế quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã đưa ra nhiều lập luận, trình bày ý kiến, đối đáp bảo vệ quan điểm của mình.

Kết thúc phiên tòa, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, Tòa Dân sự tổ chức họp rút kinh nghiệm có sự tham gia của Hội đồng xét xử của vụ án. Các ý kiến nhận xét, tham gia đều đánh giá phiên tòa diễn ra đúng trình tự, thủ tục tố tụng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng, đặc biệt việc tranh tụng tại phiên tòa được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả, đảm bảo yêu cầu cải cách tư pháp. Tại cuộc họp cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa. Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa nhất trí cao đánh giá ưu và khuyết điểm trong việc điều hành phiên tòa và sẽ rút kinh nghiệm trong việc tổ chức các phiên tòa sau./.

Nguyễn Văn Tuấn


Các tin khác

Lượt xem: 120
cdscv