Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức xét giảm án, tha tù cho 30 phạm nhân, trong dịp kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019).

(05/09/2019 11:00)

Thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người bị kết án đang chấp hành án tại Trại Tạm giam – Công an tỉnh Hưng Yên. Ngày 28 tháng 8 năm 2019. Hội đồng xét giảm án, tha tù của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên do đồng chí Trần Đình Hiền – Chánh Tòa Hành Chính làm Chủ tịch hội đồng xét giảm án tha tù, đã tiến hành họp xét giảm án, tha tù cho 30 phạm nhân.

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị xét giảm án của Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên, căn cứ đề nghị của Viện kiểm sát tỉnh Hưng Yên tại phiên họp. Hội đồng xét giảm án tha tù đã nhất trí xét giảm cho 30 phạm nhân, trong đó có 11 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại, 19 phạm nhân được giảm một phần hình phạt tù. Các phạm nhân được xem xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù lần này là những phạm nhân có mức án phạt tù còn lại thấp, bản thân chấp hành tốt nội quy, quy chế của Trại tạm giam, nhận rõ tội lỗi, hoàn thành định mức công việc được giao có nhiều quý xếp loại chấp hành án phạt tù đạt loại khá trở lên …Việc giảm án, tha tù trước thời hạn thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với những phạm nhân biết ăn năn, hối cải và có quá trình lao động, cải tạo tốt, sớm được trở về với gia đình nhân dịp trong dịp Quốc khánh 2/9.

Tin tưởng rằng, với niềm vui được giảm án, tha tù được về đoàn tụ với gia đình và cộng đồng xã hội. Những người được giảm hết án lần này sẽ sớm tái hoà nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội. Đây cũng là động lực cho các phạm nhân khác tích cực lao động, học tập, cải tạo tốt để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong quá trình cải tạo tại các nhà tạm giữ và tạm Trại giam.

Nguyễn Đăng Khuê


Các tin khác

Lượt xem: 35
cdscv