Skip to main content

TAND huyện Yên Mỹ phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2019

(04/03/2019 14:33)

Trong mấy năm gần đây, TAND huyện Yên Mỹ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác giải quyết, xét xử các loại án. Năm 2018, TAND huyện Yên Mỹ đã giải quyết 403/477 vụ việc, đạt tỷ lệ 84%. Tỷ lệ án hủy, án sửa thấp hơn quy định.

Trong công tác xét xử, Tòa án đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, quán triệt quan điểm đường lối của Đảng, áp dụng quy định pháp luật để giải quyết, xét xử các vụ án. Trong công tác giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính đảm bảo chất lượng, thời gian xét xử, các quyền và lợi ích của các bên đương sự. Trong quá trình giải quyết các vụ án, Tòa án luôn coi trọng và làm tốt công tác hòa giải, đối thoại, giúp cho việc giải quyết vụ án nhanh chóng, đúng luật định. Các vụ án đều được đưa ra xét xử đúng thời hạn, bảo đảm cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Phát huy những thành quả đó, cán bộ, công chức Tòa án huyện Yên Mỹ đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2019.

Ngay từ đầu năm công tác, lãnh đạo TAND huyện Yên Mỹ đã chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác, như: Cần bám sát và thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ chỉ tiêu của TANDTC và Tòa án cấp tỉnh đề ra; tăng cường việc học tập chủ trương, chính sách của Đảng, cập nhật những văn bản pháp luật mới để nâng cao trình độ chuyên môn; nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án và thi hành án hình sự đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; nâng tỷ lệ hòa giải thành các vụ án dân sự, chú trọng đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ án sửa so với những năm trước.

Cùng với đó, lãnh đạo TAND huyện Yên Mỹ cũng tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát kết quả, chất lượng công việc, phòng ngừa các vi phạm phát sinh, kịp thời nhắc nhở hạn chế, yếu kém xảy ra. Tích cực tuyên truyền, giải thích pháp luật cho nhân dân; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng gây bức xúc, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Đồng thời, phối kết hợp tốt với cơ quan Công an, Viện kiểm sát trong từng giai đoạn tố tụng; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp.

TAND huyện Yên Mỹ đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Đẩy mạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, xét xử các loại án, thi hành án hình sự và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Tăng cường công tác hòa giải trong các vụ án dân sự và đối thoại trong các vụ án hành chính; Làm tốt công tác thi hành án hình sự, đảm bảo ra quyết định thi hành án đúng thời hạn; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tư pháp, thực hiện nghiêm túc 14 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các loại án.

Một số hình ảnh phiên xét xử của TAND huyện Yên Mỹ:

image

image

image

Nguyễn Văn Kiên


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 113
cdscv