Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

(19/11/2018 13:28)

Thực hiện Nghị quyết số 08 - NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác tư pháp, Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, Ngày 14 và 15/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự Tranh chấp quyền sử dụng đất nông nghiệp. Phiên tòa rút kinh nghiệm có tác dụng định hướng giúp cho những người tiến hành hoạt động xét xử dựa vào đó làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình.

Vụ án đưa ra làm phiên tòa rút kinh nghiệm là một vụ án Tranh chấp quyền sử dụng đất nông nghiệp rất phức tạp, việc xét hỏi, tranh luận đã đưa ra được vấn đề mâu thuẫn trong vụ án, mổ xẻ sâu vào các quy định pháp luật có liên quan. Phiên tòa đã diễn ra theo đúng trình tự quy định của pháp luật với đầy đủ phần thủ tục, phần hỏi, tranh luận …. Nhiều cán bộ của các Tòa, phòng nghiệp vụ Tòa án nhân dân tỉnh, kiểm sát viên dự khán đã thỏa mãn vì phần tranh luận trong phiên tòa quyết liệt, kéo dài, vụ án đã được phân tích, mổ xẻ một cách kỹ lưỡng, toàn diện ở nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau. Phiên tòa được truyền hình trực tuyến đến toàn thể cán bộ, công chức Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân các huyện, thành phố cũng tham gia theo dõi phiên tòa qua hệ thống truyền hình trực tuyến để tham khảo, rút kinh nghiệm nội dung, trình tự tố tụng qua đó củng cố kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, rút ra được những bài học kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng tham gia giải quyết, xét xử các vụ án.

Nội dung chính của phiên toà rút kinh nghiệm mà Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên hướng tới là phán quyết của Hội đồng xét xử phải dựa vào kết quả tranh tụng công khai, dân chủ trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện những chứng cứ và ý kiến của các bên tham gia tranh tụng. Thẩm phán điều hành phiên toà đáp ứng đủ 4 tiêu chí: Sự uy nghiêm của phiên toà; tính công bằng; dân chủ và nghiêm minh của pháp luật; thể hiện văn hoá pháp lý nơi xét xử; nghị án đúng qui định pháp luật. Thời gian tranh trụng trong những phiên toà này về cơ bản được kéo dài, đảm bảo đủ để các luật sư, kiểm sát viên, các đương sự cùng tham gia tranh luận.

Hiệu quả thực tế thu được từ phiên toà rút kinh nghiệm này là những bằng chứng đầy thuyết phục khẳng định việc mở rộng và nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên toà. Đây thực sự là một hướng đi đúng đảm bảo cho công tác xét xử được dân chủ, khách quan, công minh, bảo vệ được quyền và lợi ích của các đương sự.

Một số hình ảnh phiên tòa:

imageimageimageimageimageimage

Nguyễn Nam Hải


Các tin khác

Lượt xem: 148
cdscv