Skip to main content

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án.

(08/10/2018 14:19)

Thực hiện quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc các đồng chí Tỉnh ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ. Ngày 04 tháng 10 năm 2018 đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự sinh hoạt chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí Lê Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên và đồng chí Phạm Thị Kim Thúy - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên, gồm 06 đảng viên công tác tại Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Tại buổi sinh hoạt định kỳ lần này, Chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ trong tháng 9 và thảo luận, thông qua nghị quyết để triển khai tổ chức thực hiện trong tháng 10 năm 2018 theo nghị quyết của Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Bên cạnh đó, Chi bộ lồng ghép đánh giá chuyên đề thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể, đảng viên trong tháng trước…đồng thời biểu dương đảng viên, tiên phong, gương mẫu đã có những việc làm cụ thể, thiết thực về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

image

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và

Thi hành án thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trần Thị Thanh Thủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc của các đồng chí đảng viên, từ sự chuẩn bị nội dung cuộc họp. Phương thức, cách thức tổ chức cuộc họp chi bộ rất bài bản. Các ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí đảng viên tại buổi sinh hoạt chi bộ có sự trao đổi rất thẳng thắn, trách nhiệm, và sát với thực tiễn. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao và đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ thời gian tới của chi bộ Phòng kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án – Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gợi mở một số giải pháp trong quá trình tổ chức các cuộc họp chi bộ….phù hợp đặc điểm của chi bộ nhằm đảm bảo hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của chi bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Chỉ thị số 27 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, xét xử các loại án năm 2018.

image

Đồng chí Lê Văn Tuấn – tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Lê Văn Tuấn thay mặt Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên và chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án cảm ơn các đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đồng chí Phạm Thị Kim Thúy - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã đến dự sinh hoạt cuộc họp chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Cảm ơn những ý kiến phát biểu, chia sẻ của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về những khó khăn của Tòa án hai cấp tỉnh Hưng Yên. Đặc biệt những ý kiến phát biểu ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên; Chi bộ phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án đã đạt được. Trong thời gian tới Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên và chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được. Triển khai những ý kiến mà đồng chí đã gợi mở cũng như thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao đối với 14 giải pháp và Chỉ thị số 27- CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, xét xử các loại án năm 2018.

Nguyễn Đăng Khuê


Lượt xem: 131
cdscv