Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên tòa mẫu

(15/09/2017 10:24)

Ngày 15/9/2017, Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên tòa mẫu lần 2 trong năm 2017 theo hướng cải cách tư pháp để nâng cao chất lượng xét xử cho thẩm phán và hội thẩm nhân dân.

Chúng ta có thể hiểu rằng, phiên tòa mẫu là phiên tòa trong đó bao gồm các chuẩn mực, được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục do Luật Tố tụng quy định và làm chuẩn mực cho các phiên tòa khác. Phiên tòa mẫu có tác dụng định hướng giúp cho những người tiến hành hoạt động xét xử dựa vào đó làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình.

Nội dung chính của phiên toà "mẫu" mà Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên hướng tới là phán quyết của Hội đồng xét xử phải dựa vào kết quả tranh tụng công khai, dân chủ trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện những chứng cứ và ý kiến của các bên tham gia tranh tụng. Theo đó, thẩm phán, kiểm sát viên cũng phải thay đổi cơ bản nhận thức "án tại hồ sơ" và điều hành phiên toà, đáp ứng đủ 4 tiêu chí: Sự uy nghiêm của phiên toà; tính công bằng; dân chủ và nghiêm minh của pháp luật; thể hiện văn hoá pháp lý nơi xét xử; nghị án đúng qui định pháp luật. Thời gian tranh trụng trong những phiên toà này về cơ bản sẽ được kéo dài không hạn chế, đảm bảo đủ để các luật sư, kiểm sát viên cùng tham gia tranh luận. Đại diện Tòa án nhân dân cấp huyện, toàn bộ Hội thẩm TAND tỉnh cùng Thẩm phán, Thư ký Tòa án cùng tham dự để tham khảo, rút kinh nghiệm nội dung, trình tự tố tụng để áp dụng có hiệu quả vào những phiên toà tiếp theo.

Phiên tòa đã diễn ra theo đúng trình tự quy định của pháp luật với đầy đủ phần thủ tục, thẩm vấn… Vụ án mà Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên chọn để đưa ra làm phiên tòa mẫu là một vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Nhiều kiểm sát viên, hội thẩm nhân dân tham dự phiên tòa đã thỏa mãn vì phần tranh luận trong phiên tòa quyết liệt, kéo dài, vụ án đã được môt xẻ một cách kỹ lưỡng ở mọi khía cạnh. Hiệu quả thực tế thu được từ phiên toà "mẫu" này là những bằng chứng đầy thuyết phục khẳng định việc mở rộng và nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên toà chính là một hướng đi đúng đảm bảo cho công tác xét xử được dân chủ, khách quan, công minh, bảo vệ được quyền và lợi ích của các đương sự.

Một số hình ảnh tại phiên tòa mẫu:

image

image


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 53
cdscv