Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt đầu tiên năm 2018 cho người bị kết án.

(16/08/2018 09:41)

Thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người bị kết án đang chấp hành án tại Trại Tạm giam

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện của Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên, căn cứ đề nghị của Viện kiểm sát tỉnh Hưng Yên tại phiên họp và kết quả thảo luận tại phiên họp. Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đã nhất trí xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 03 phạm nhân. Không chấp nhận đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 01 phạm nhân. Quá trình xem xét thận trọng, khách quan, chặt chẽ đảm bảo việc tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là biện pháp hoàn toàn mới, lần đầu tiên được quy định trong pháp luật hình sự Việt Nam, thể hiện ý nghĩa nhân văn cao cả của pháp luật Việt Nam.

Các phạm nhân được xem xét tha tù trước thời hạn có điều kiện là những phạm nhân có đủ điều kiện theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao như: Đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; phạm tội lần đầu; có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy trại giam; có nơi cư trú rõ ràng; chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền; chấp hành được ít nhất một phần hai mức phạt tù có thời hạn; có quá trình học tập, cải tạo tốt và xếp loại khá trở lên…

Tin tưởng rằng việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân đợt này là động lực cho các phạm nhân khác chưa đủ điều kiện xét tha tù trước thời hạn có điều kiện tích cực lao động, học tập, cải tạo tốt để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà trong quá trình cải tạo tại các Trại giam.

Nguyễn Đăng Khuê 


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 79
cdscv