Skip to main content

Lịch công tác của lãnh đạo TAND tỉnh Hưng Yên tuần 3 tháng 10 năm 2018

(22/10/2018 10:06)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO TAND TỈNH HƯNG YÊN

Tuần 3 Tháng 10 năm 2018

Thứ /Ngày

Buổi

Đ/c Lê Văn Tuấn

Chánh án

Đ/c Nguyễn Văn Hoan

Phó Chánh án

Đ/c Nguyễn Văn Biểu

Phó Chánh án

Thứ hai

15/10/2018

Sáng

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

16/10/2018

Sáng

Học lớp Cập nhật kiến thức tại Tỉnh ủy

Họp tại huyện Ân Thi

Xét xử tại cơ quan

Chiều

Học lớp Cập nhật kiến thức tại Tỉnh ủy

Họp tại huyện Kim Động

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

17/10/2018

Sáng

Học lớp Cập nhật kiến thức tại Tỉnh ủy

Họp tại huyện Tiên Lữ

Xét xử tại cơ quan

Chiều

Học lớp Cập nhật kiến thức tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

18/10/2018

Sáng

Học lớp Cập nhật kiến thức tại Tỉnh ủy

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Chiều

Học lớp Cập nhật kiến thức tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

19/10/2018

Sáng

Học lớp Cập nhật kiến thức tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Học lớp Cập nhật kiến thức tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 29
cdscv